Somnify does not support your browser

It appears that your browser is not supported by Somnify. We recommend using Chrome eller Mozilla Firefox. Click on this alert to hide it.

Hvor lenge har du vært misfornøyd med søvnen din?

Et par dager
Mindre enn en måned
Et par måneder
Mer enn et år
I et par år
Neste spørsmål

Hvorfor stiller vi dette spørsmålet?

Vi ønsker å utelukke enkelte tilstander som kan ha innvirkning på dine søvnplager eller være uforenlige med Somnifyprogrammet. Disse tilstandene er som følger:

  1. En aktiv sykdom som gir insomni som etter behandling vil løse plagene (for eksempel en pågående depresjon)

  2. En aktiv sykdom som kan hindre deg å bruke programmet

  3. En aktiv sykdom som kan bli verre ved søvnrestriksjon (for eksempel epilepsi, ubehandlet apne eller andre spesifikke søvnsykdommer).

  4. En aktiv depresjon eller selvmordstanker

  5. En aktiv psykose eller vrangforestillinger

Dersom ingen av disse tilstandene gjelder deg, bør ditt svar på dette spørsmålet være ja.